banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 30 มี.ค. 63 งดรับการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ช่วง 30-31 มี.ค. เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เตรียมเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่ 30 มี.ค. 63 งดรับการเปิดบัญชี-ผูกพร้อมเพย์ที่สาขา ช่วง 30-31 มี.ค. เลี่ยงแพร่ระบาดโรคโควิด 19

29 มี.ค. 2563

Final Press Release เปดใหบรการตามปกตตงแต 30 มขาว4สถาบน 29mar 01 01

Skip to content