banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธกส. ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

ธกส. ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

18 ก.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรฎาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย นุตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำโดยคุณสมพร ปานอ่อน ผู้อำนายการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารออมสิน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอัตรากำลัง การสรรหาคัดเลือกบุคลากร รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับบุคลากร ด้วยธนาคารออมสินเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ดีเยี่ยม ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565 : Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการ “GSB HAPPY POINT : POINT สร้างสุข” ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content