ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิต “ออมสินแกร่ง” ในระดับ AAA – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิต “ออมสินแกร่ง” ในระดับ AAA

ทริสเรทติ้ง ประกาศอันดับเครดิต “ออมสินแกร่ง” ในระดับ AAA

13 พ.ย. 2562
ฉบบท 96 (ทรสเรทตง ประกาศเครดตออมสนระดบaaa) 1 (1)
ทรส เรตตง