banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ต้อนรับกรรมการใหม่ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 5/2565

ต้อนรับกรรมการใหม่ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 5/2565

17 พ.ค. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  คุณประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร คุณวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คุณรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน เนื่องในโอกาสที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารออมสิน ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content