banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ตามที่มีข้อมูลว่า #ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์ คนละ 1 ลิตรนั้น เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน!

ตามที่มีข้อมูลว่า #ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอล์ คนละ 1 ลิตรนั้น เป็นข่าวที่คลาดเคลื่อน!

22 มี.ค. 2563

ธนาคารออมสิน แจกแอลกอฮอลล์เจล ขนาด 25 ml สำหรับพกพา จำนวน 1 ล้านชิ้น ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

 

กำหนดการแจก 2 ช่วง

วันที่ 27 มีนาคม 2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

***หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ขาวคลาดเคลอน

Skip to content