banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นครราชสีมา

12 ต.ค. 2563

ธนาคารออมสินลงพื้นที่ จ. นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัย โดยเมื่อวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณชาญชัย ฝอยทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 5 คุณเสาวลักษ์ บรรพต รักษาการผู้อำนวยการภาค 13 และคุณวันเพ็ญ จันตะเภา ผู้อำนวยการเขตนครราชสีมา 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.สะแกราช และ ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา  และเมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มอบอาหารและน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ด้วย

Skip to content