banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินห่วงใย มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ จ.นราธิวาส

ออมสินห่วงใย มอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดที่ จ.นราธิวาส

2 ส.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ซึ่งประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด โดยคุณญดาภรณ์ ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 6 ส่งมอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นจากธนาคารออมสิน ให้แก่คุณสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหตุโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิด บริเวณตลาดมูโนะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ประกอบด้วย เงินช่วยเหลือจากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กล่องยังชีพออมสินห่วงใย และน้ำดื่ม พร้อมกันนี้ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น มาตรการพักชำระหนี้ สินเชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ อัตราดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงการดูแลเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ธนาคารออมสินสาขาสุไหงโก-ลก หรือสาขาใกล้เคียงที่สะดวก โดยมีคุณพรอุทัย สมพงค์ ผู้อำนวยการภาค 18 และพนักงาน พร้อมด้วยพนักงานบริษัททิพยประกัยภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content