banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

7 ก.ค. 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต พร้อมรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ฯลฯ โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ตามที่ทางราชการกำหนด โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ จำนวน 224 คน แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิต จำนวน 217 คน บริจาคดวงตา จำนวน 3คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 คน ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

 

Skip to content