banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

4 เม.ย. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต พร้อมรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ฯลฯ โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ จำนวน 322 คน แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิต จำนวน 301 คน บริจาคดวงตา จำนวน 8 คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 13 คน ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content