banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

ชาวออมสินร่วมบริจาคโลหิต

7 ต.ค. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต พร้อมรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ฯลฯ โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ จำนวน 234 คน แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิต จำนวน 225 คน บริจาคดวงตา จำนวน 4 คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 5 คน ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content