banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ชาวออมสินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ชาวออมสินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

3 ธ.ค. 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง อันเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีการดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

 

 

Skip to content