banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > จับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรฯ

จับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรฯ

11 พ.ย. 2563

          เมื่อวันพุธที่ 11  พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล  เป็นประธานในการจับรางวัลผู้โชคดีที่ร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน ประจำปี 2563โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างร่วมเป็นสักขีพยานในการจับรางวัลมอบโชครางวัล iPad Gen 7 (Wifi + Cellular) 128 GB จำนวน 4 รางวัล นาฬิกา Garmin รุ่น Forerunner 245 Music จำนวน 4 รางวัล และนาฬิกา XIAOMI SMARTWATCH AMAZFIT BIP LITE จำนวน 55 รางวัล ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

          ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคารออมสิน เพื่อนำผลการสำรวจที่ได้ไปวางแผนในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแผนงานต่างๆ เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อธนาคาร สอดคล้องกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) หมวดที่ 6 การบริหารทุนมนุษย์

Skip to content