banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > งาน “GSB Way วิถีออมสิน พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”

งาน “GSB Way วิถีออมสิน พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ”

5 มิ.ย. 2562

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน “GSB Way วิถีออมสิน พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ” พร้อมปาฐกถาพิเศษ“GSB Way วิถีออมสิน พลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ” ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน เพื่อสร้างพลังในการทำงานให้ไปสู่เป้าหมายของธนาคาร ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมอวยพรผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบ 59 ปี ในการนี้ คุณบุญสน เจนชัยมหกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นผู้แทนคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน กล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กล่าวขอบคุณ  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ด้วย

Skip to content