banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ความสำเร็จ 2 ปี “ธนาคารเพื่อสังคม” ออมสินช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า 13 ล้านคน

ความสำเร็จ 2 ปี “ธนาคารเพื่อสังคม” ออมสินช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า 13 ล้านคน

18 ก.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าว2 ปีกับความสำเร็จ “ธนาคารเพื่อสังคม”  เน้นย้ำถึงความสำเร็จในการเดินหน้าภารกิจธนาคารเพื่อสังคมด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่นในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนฐานรากด้วยดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และยึดหลักนำกำไรจากการประกอบธุรกิจปกติ มาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการเสริมความแข็งแกร่งของธนาคารด้วยในเวลาเดียวกัน โดยบทบาทและภารกิจเพื่อสังคมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดผลสำเร็จมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกมิติ และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมในวงกว้าง สามารถช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตแล้วกว่า 13 ล้านคน ทั้งรายย่อยและ SMEs ผ่าน 45 โครงการ โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมในงานแถลงข่าวดังกล่าว  ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content