banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะผู้บริหาร SME Bank ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหาร SME Bank ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

2 พ.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณสมชาย ตันสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) นำโดยคุณลักษณาวดี เลิศศราวุธ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านการบริหารจัดการภัยทุจริตจากการทำธุรกรรมทางการเงิน ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content