banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะผู้บริหารในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหารในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300 ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

13 ก.ย. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พร้อมคณะผู้บริหารของคณะวิชาที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx300” ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 30 คน ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษในเรื่อง “การบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ TQC” ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content