banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสิน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานการบริหารทรัพยากรบุคคลธนาคารออมสิน

20 ส.ค. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดย ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยนายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ ในโอกาสศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์  และร่วมการเสวนาในหัวข้อ “ระบบคุณภาพกับการบริหาร HR ของธนาคารออมสิน” ณ ห้องประชุมพญาไท ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content