banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะผู้บริหารธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพายุ โพดุลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด

คณะผู้บริหารธนาคารออมสินลงพื้นที่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพายุ โพดุลในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด

3 ก.ย. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ธนาคารออมสินโดยคุณสุนันท์ เสทือนวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินในสังกัดภาค 11 ลงพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น  ซึ่งประสบเหตุอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (Podul) โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง และน้ำดื่ม 100 โหล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบในพื้นที่ชุมชนบ้านไผ่เก่า และชุมชนบ้านไผ่พัฒนา และเมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 170 ถุง และน้ำดื่ม 100 โหล เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” ในพื้นที่ บ้านหนองขาม และบ้านนาดี อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

Skip to content