banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะบุคลากร มช. ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

คณะบุคลากร มช. ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

20 เม.ย. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคุณสุมนา ปริญญาปริวัฒน์ เลขานุการคณะฯ ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ได้รับความรู้และประสบการณ์ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของคณะฯ ต่อไป ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content