banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

18 เม.ย. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอุบลรัตน์ พ่วงมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 57 คน ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสิน ในโอกาสนี้ คุณทศพร รอดทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Digital Transformation” ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content