banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะครู-นักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะครู-นักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

2 มี.ค. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ศึกษาดูงานธนาคารออมสินพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธนาคารโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาระบบการทำงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content