banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

20 ม.ค. 2563

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศึกษาดูงานธนาคารออมสินพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านธนาคารโรงเรียน เพื่อนำไปพัฒนาระบบการทำงานธนาคารโรงเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีคุณอุบลรัตน์ พ่วงมงคล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสินในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content