banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > คณะข้าราชการศาลยุติธรรมศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

คณะข้าราชการศาลยุติธรรมศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

13 ก.พ. 2563

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณจีรนันท์ เขตสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคุณขวัญแก้ว บัวเผื่อน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมคณะข้าราชการและพนักงานราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคารออมสิน พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการที่มีคุณภาพสู่ความสำเร็จขององค์กร” ณ ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

Skip to content