ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือประชาชนที่ต้องกักกันตนผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และไร้ที่พึ่ง

17 พ.ค. 2564

Atm2 01