banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ขอบคุณจากใจ สานสายใยสีชมพู ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อธส. คนที่ 16

ขอบคุณจากใจ สานสายใยสีชมพู ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย อธส. คนที่ 16

15 มิ.ย. 2563

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คนที่ 16 ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นวันสุดท้าย ก่อนที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 14 มิถุนายน 2563 โดยในช่วงเช้าผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้กราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธภควาปฏิมากร พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ศาลพระภูมิ พระรูป พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระบรมสารีริกธาตุ และช้างมงคลคู่ จากนั้นได้เยี่ยมอำลาและขอบคุณพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ณ อาคารต่างๆ ในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
          ในช่วงค่ำ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ได้ร่วมพิธีอำลาโดยพร้อมใจกันร่วมมอบดอกไม้แทน ความรักและความผูกพันที่มีต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมร่วมส่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินในวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานด้วย

Skip to content