banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > กิจกรรม CSR ณ ชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก จ.ชุมพร

กิจกรรม CSR ณ ชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์ และสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก จ.ชุมพร

26 มี.ค. 2564

            เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ จ.ชุมพร โดยเยี่ยมชมชุมชนโฮมสเตย์เกาะพิทักษ์และร่วมกิจกรรมล้อมวงชวนคุยการพัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทย พร้อมสนับสนุนเตาเผาขยะ การปรับภูมิทัศน์และพัฒนาโฮมสเตย์ให้กับชุมชนเกาะพิทักษ์ โดยมีคุณอำพล ธานีครุฑ นายกสมาคมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนชุมชนในการรับมอบ ณ โฮมสเตย์ผู้ใหญ่หรั่ง เกาะพิทักษ์ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบางหมาก และมอบเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องอุปโภคให้กับสถาบันการเงินชุมชนบางหมากด้วย

Skip to content