banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมการตลาดเชิงรุกธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กิจกรรมการตลาดเชิงรุกธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

21 ก.พ. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 คุณนธี ยี่ภู่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจปริวรรต พร้อมด้วยทีมงานร่วมแสดงความยินดีกับสาขา เขต และภาคที่ได้รางวัลในกิจกรรมการตลาดเชิงรุกธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่มีธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสูงสุดประจำเดือน, Growthสูงสุดประจำเดือน, ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสูงสุดตลอดปี 2562 ของสาขา เขตและภาคซึ่งกิจกรรมนี้สร้างความปลาบปลื้ม และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านธุรกรรมเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างมาก

Skip to content