banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กำหนดที่ตั้งใหม่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดู่

กำหนดที่ตั้งใหม่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านดู่

15 มี.ค. 2562

ธนาคารออมสินสาขาบ้านดู่ ตั้งอยู่เลขที่ 287/3-5 หมู่ 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

Skip to content