banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

1 พ.ค. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาเพื่อความเป็นเลิศสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 และการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 โดยมี ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ และคณะนักกีฬายิมนาสติกที่เข้าร่วมการแข่งขัน เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนไทยมีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬายิมนาสติกมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตนเองไปสู่ระดับชาติต่อไป

Skip to content