banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การประชุมเพื่อร่วมกำหนดแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

24 พ.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ร่วมการประชุมเพื่อกำหนดแผนงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อขยายผลการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ไปสู่การกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจของธนาคารสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามแนวทางสากล เพื่อสร้าง Positive Impact ในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ

Skip to content