banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนกรอบทิศทางธนาคาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนกรอบทิศทางธนาคาร

15 พ.ค. 2562

 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนกรอบทิศทางธนาคารสำหรับแผนวิสาหกิจธนาคารออมสิน ปี 2563 – 2567 โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของธนาคารเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

Skip to content