banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2562

การประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2562

25 ม.ค. 2562

         เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไป ประจำปี 2562 “GSB WAY 2019 ออมสิน เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม” พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานธนาคารออมสิน ประจำปี 2562 โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปจากทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 2,100 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ Exhibition Hall 8 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
          ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการมอบรางวัล Top Performance Awards 2018 และรางวัลให้แก่หน่วยงานสนับสนุนสาขาดีเด่นด้วย

Skip to content