banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานปี 2566 – 2570

การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานปี 2566 – 2570

8 ก.ค. 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณประภาศ คงเอียด ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการธนาคารออมสิน และผู้บริหารระดับสูงเพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน ปี 2566 – 2570 โดยมีคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารนำโดยคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหาร สคร.  ร่วมการประชุมดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังได้ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วย ในโอกาสนี้ คณะกรรมการธนาคารออมสินได้มอบทุนประเดิม Success Case โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน และเยี่ยมชมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

 

Skip to content