banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > การทางพิเศษฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

การทางพิเศษฯ ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

9 เม.ย. 2567

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณกิตติ ปิ่นรอด รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วยคุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย นำโดยคุณจิรัฐติ หล่อใจ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ด้วยธนาคารออมสินมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ณ ห้องประชุมรามจิตติ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content