banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > กรรมการ-ผู้บริหารออมสินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาค 10

กรรมการ-ผู้บริหารออมสินลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมภาค 10

21 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คุณอำนวย ปรีมนวงศ์ ประธานกรรมการธนาคารออมสิน พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารธนาคาร นำโดย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดธนาคารออมสินภาค 10 โดยมีคุณศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 10 พนักงานและลูกจ้างธนาคารให้การต้อนรับ ในการนี้ ได้มีการพบปะพูดคุยและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานและโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานภาค 10 จ.อุดรธานี

Skip to content