banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > กฟน.ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

กฟน.ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

17 ก.ย. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้านครหลวงในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหาร จำนวน 42 คน นำโดยคุณศิริรัตน์ วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านแนวทางการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้และบทบาทของผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิผล ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content