จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง วันที่ลงนาม เอกสาร
จ้างบำรุงรักษาสิทธิการใช้งานระบบ VPN-Remote access security with Audit and Compliance (Phase 2) ระยะเวลา 4 ปี พณ.พ.03-104/2567 17 มิ.ย. 2567
ซื้อขายสิทธิการใช้งานระบบ VPN-Remote access security with Audit and Compliance (Phase 2) พณ.พ.02-14/2567 17 มิ.ย. 2567
จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 4 ปี พรบ.03-103/2567 14 มิ.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์สลับแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติสำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ พรบ.02-13/2567 14 มิ.ย. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ผ่านช่องทาง YouTube Channel “คนละเป็ก” พณ.ข.32/2567 14 มิ.ย. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ธนาคารบนช่องทาง Online ของ aomMONEY พณ.ข.27/2567 12 มิ.ย. 2567
จ้างทำสายรัดธนบัตร จำนวน 5 รายการ พณ.ส.03-112/2567 17 มิ.ย. 2567
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ในรายการสมุดโคจร พณ.พ.1-107/2567 11 มิ.ย. 2567
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พณ.ข.34/2567 11 มิ.ย. 2567
เช่ารถยนต์ไฟฟ้า(EV Cars) ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า พรบ.04-11/2567 10 มิ.ย. 2567