จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ เลขที่สัญญาหรือข้อตกลง วันที่ลงนาม เอกสาร
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ จำนวน 20 ชุด แบบรวมอะไหล่ พรบ.03-69/2567 23 พ.ค. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ พณ.พ.1-100/2567 23 พ.ค. 2567
จ้างเผยแพร่บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในรูปแบบภาพลักษณ์ธนาคารออมสินทางโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ พณ.พ.1-98/2567 17 พ.ค. 2567
จ้างออกแบบปฏิทินแขวน (ไทย) ประจำปี 2568 พณ.ข.21/2567 21 พ.ค. 2567
จ้างตรวจสุขภาพ ประจำปี 2567 พรบ.03-66/2567 21 พ.ค. 2567
จ้างวางสื่อช่องทางออนไลน์ของอินฟลูเอนเซอร์ (ผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชียล) ในเครือข่ายของ Buddy Review พณ.พ.1-102/2567 21 พ.ค. 2567
จ้างออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน สำนักราชดำเนิน พณ.พ.03-79/2567 21 พ.ค. 2567
จ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) พณ.ข.22/2567 21 พ.ค. 2567
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารทางนิตยสารบ้านและสวน นิตยสารชีวจิต และนิตยสารแพรว พณ.พ.1-92/2567 3 พ.ค. 2567
จ้างปรับขนาดชิ้นงาน เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ พณ.ข.19/2567 20 พ.ค. 2567