จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน) 016/2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
26 ม.ค. 2566
พณ.ป.003/2565
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
21,495,146.00 21,495,146.00 21 มี.ค. 2565
พณ.ป.042/2564
เปลี่ยนแปลงประกาศ ซื้อและพัฒนาระบบ Fraud Monitoring พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
276,765,200.00 276,764,903.55 3 พ.ย. 2564
พณ.ส.021/2564
เปลี่ยนแปลงประกาศ สอบราคาจ้างทำปฏิทินอิสลาม ประจำปี 2565 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
800,000.00 23 ก.ย. 2564
พด.จ. (ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนฯ) 24/2564
โครงการงานเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัย ธนาคารออมสิน
42,267,000.00 1 ก.พ. 2564
พณ.ป.014/2563
เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อระบบ Backup Configuration อุปกรณ์สื่อสาร พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
14,956,000.00 20 ส.ค. 2563
พณ.ป.008/2563
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อ Access Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
6,302,400.00 3 ก.ค. 2563
พณ.ป.038/2563
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
20,000,000.00 3 ก.ค. 2563
พด.จ.(เปลี่ยนแปลงแผน) 100/2563
”เช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ตามหนังสือที่ บรก.ส.ซ. 575/2563 ลงวันที่ 5 พ.ค. 63 ฝ่ายบริการกลาง ได้มีหนังสือขอแก้ไขรายละเอียดการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) จากจำนวน 968 คัน เป็นการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 963 คัน”
671,410,020.00 12 พ.ค. 2563
พด.จ.(ประกาศเปลี่ยนแปลงแผน) 052/2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการสาขาเชิงสังคม 2. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกค้านโยบายรัฐ
13 มี.ค. 2563