จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วันที่ประกาศ เอกสาร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มีนาคม 2567 11 เม.ย. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน กุมภาพันธ์ 2567 11 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 12 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 10 ม.ค. 2567