จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.041/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
80,730,000.00 49,805,000.00 22 พ.ย. 2565
ยกเลิกประกาศ ซื้อหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ CANON รุ่น Image Formula CR120 จำนวน 1,200 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก โดยวิธีคัดเลือก 564,000.00 564,000.00 25 ต.ค. 2565
พรบ.1-ค.029/2565
ยกเลิกประกาศ งานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ 4 ชนิด 80 แกรม โดยวิธีคัดเลือก
33,437,500.00 33,437,500.00 21 ต.ค. 2565
พณ.ป.021/2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาซื้อและพัฒนาระบบงานรองรับ TFRS 17 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
87,961,800.00 87,954,400.00 11 ต.ค. 2565
พณ.ป.043/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
8,433,740.00 8,433,740.00 27 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.021/2565
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
647,520.00 647,520.00 27 ก.ย. 2565
พณ.ส.013/2565
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,055,000.00 1,055,000.00 21 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.021/2565
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
647,520.00 647,520.00 8 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.019/2565
ยกเลิกประกาศ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,800,000.00 2,795,000.00 22 ก.ค. 2565
พรบ.1-บด.020/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,796,128.00 2,757,000.00 6 ก.ค. 2565