จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พณ.ป.043/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
8,433,740.00 8,433,740.00 27 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.021/2565
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
647,520.00 647,520.00 27 ก.ย. 2565
พณ.ส.013/2565
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ซื้อสิทธิการใช้เครื่องมือสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร และระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของธนาคาร ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
1,055,000.00 1,055,000.00 21 ก.ย. 2565
พรบ.1-บด.021/2565
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
647,520.00 647,520.00 8 ส.ค. 2565
พรบ.1-บด.019/2565
ยกเลิกประกาศ ซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ CO2 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,800,000.00 2,795,000.00 22 ก.ค. 2565
พรบ.1-บด.020/2565
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญ ธนาคารออมสิน แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,796,128.00 2,757,000.00 6 ก.ค. 2565
พรบ.1-บด.015/2565
ยกเลิกประกาศ จ้างทำธงชาติไทยและตราสัญลักษณ์ธนาคารออมสินเพื่อประดับ ณ อาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขา ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,052,000.00 1,620,000.00 28 มิ.ย. 2565
พรบ.1-บด.004/2565
ยกเลิกประกาศ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,354,600.00 2,354,600.00 27 มิ.ย. 2565
พณ.ส.008/2565
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
808,283.00 808,283.00 15 มิ.ย. 2565
พณ.ส.010/2565
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างทำซองพลาสติก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
828,060.00 828,060.00 7 มิ.ย. 2565