จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พรบ.1-บด.007/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนาคารออมสินสาขา ชนิดเครือข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43,547,400.00 42,864,930.00 7 ก.ย. 2566
พณ.ป.008/2566
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
300,000,000.00 300,000,000.00 27 ก.ค. 2566
พณ.ส.012/2566
ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างทำแฟ้ม ก.22 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์
907,850.00 907,850.00 24 ก.ค. 2566
พณ.ส.010/2566
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
38,106,000.00 38,106,000.00 5 ก.ค. 2566
พณ.ป.022/2566
ยกเลิกประกาศ เรื่อง ซื้อระบบตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (File Integrity Checker) พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
19,623,700.00 19,623,586.00 14 มิ.ย. 2566
พณ.ป.004/2566
ยกเลิกประกาศ จ้างพิมพ์สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 3 ประเภท โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์
8,508,000.00 8,508,000.00 13 มิ.ย. 2566
พรบ.1-ค.012/2566
ยกเลิกโครงการ เรื่อง ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
3,409,000.00 3,409,000.00 3 พ.ค. 2566
พรบ.1-บด.015/2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 50,000 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2,675,000.00 1,799,500.00 27 เม.ย. 2566