จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 113/2566
จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร 7 รายการ ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
5,432,557.00 31 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 112/2566
จ้างสร้างสรรค์ ออกแบบ และผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
1,200,000.00 31 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 110/2566
จ้างที่ปรึกษาประเมินประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างที่ปรึกษา
3,500,000.00 30 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 109/2566
เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการทดแทนระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
300,000,000.00 30 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 108/2566
จ้างวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน ทางแอปพลิเคชัน WeTV ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
2,000,000.00 30 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 107/2566
ซื้อผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON รุ่น PLQ-20 จำนวน 7,000 ตลับ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
3,409,000.00 30 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 106/2566
จ้างบำรุงรักษา (MA Software) โปรแกรมสำเร็จรูป SAS Model Manager, SAS Analytics Pro, SAS/ACCESS Interface to PC Files จำนวน 1 License ระยะเวลา 1 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
1,442,000.00 29 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 105/2566
จ้างจัดหาพื้นที่ออกบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : เม.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
4,610,844.00 28 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 104/2566
จ้างจัดหาร้านค้าพันธมิตร ในหมวดร้านอาหาร เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารออมสิน พร้อมจัดวางสื่อประชาสัมพันธ์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
1,999,830.00 28 มี.ค. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 103/2566
จ้างผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคาร ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : มี.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
8,000,000.00 28 มี.ค. 2566