จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
พด.จ.(ประกาศแผน) 463/2566
จ้างบำรุงรักษาระบบงาน Imaged Chegue Clearing System (ICS) สำหรับ Software ส่วนเรียกเก็บและหักบัญชี และธนาคารออมสินสาขา ระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
8,003,940.00 27 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 462/2566
จ้างดูแล บริหารจัดการ ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมโครงการ DELDA by GSB ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : ธ.ค. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าโฆษณา
4,000,000.00 27 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 461/2566
จ้างออกแบบและผลิตกระปุกออมสินของแจกวาระวันออมสิน ประจำปี 2567 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการสื่อสารธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารออมสิน
9,800,000.00 24 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 460/2566
จ้างการบริหารจัดการสื่อและจัดเก็บข้อมูลการตลาดดิจิทัลบน Google Marketing Platform ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
4,840,000.00 24 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 459/2566
จ้างตรวจวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างภายในสำนักงานธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และธนาคารออมสินทั่วประเทศ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าจ้างเหมาบริการ
2,153,600.00 23 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 458/2566
จ้างบริการรถรับ-ส่งสนามบิน พร้อมคนขับ (Limousine) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบัตรเงินสด
1,540,000.00 23 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 457/2566 (พด.จ.152/66)
ซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : โครงการซื้อและติดตั้งเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน และป้ายทางออก/ทางหนีไฟ
1,933,400.00 23 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 456/2566
จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน CBS รองรับ e-LG on Blockchain ตาม Business Change Request ของ BCI และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบ
6,848,985.70 22 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 455/2566
จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่อง การควบคุมภายในด้านการปฏิบัติงานสาขา ประจำปี 2566 ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : งานบริหารจัดการความรู้ของธนาคารออมสิน
1,550,000.00 21 พ.ย. 2566
พด.จ.(ประกาศแผน) 454/2566
ซื้อสิทธิการใช้งานเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและวิเคราะห์หาช่องโหว่ Tenable.sc plus ระยะเวลา 4 ปี ระยะเวลาที่คาดว่าจะซื้อจะจ้าง : พ.ย. 2566 ซึ่งใช้งบประมาณจาก : ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้
6,351,200.00 21 พ.ย. 2566