จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2851/2565
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปาดังเบซาร์
1,177,003.- บาท 1,177,003.- บาท 30 ก.ย. 2565
บงส.2844/2565
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพรเพชร
1,000,315.00 1,000,315.00 30 ก.ย. 2565
บงส.2833/2565 ลว. 29 ก.ย. 2565
โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองปลิง
995,942.- บาท 995,942.- บาท 29 ก.ย. 2565
บงส.2790/2565 ลว.26/9/65
โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุขุมวิท-สัตหีบ
2,051,423.00 2,051,423.00 29 ก.ย. 2565
บงส.2789/2565 ลว.26/9/2565
โครงการเช่าพื้นที่เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนทัพพระยา
4,417,892.00 4,417,892.00 29 ก.ย. 2565
บงส.2793/2565 ลว.26 ก.ย. 65
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา
9,200,182.62 บาท 9,200,182.62 บาท 26 ก.ย. 2565
บงส.2792/2565 ลว. 26 ก.ย. 65
โครงการเช่าอาคารเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาลานกระบือ
916,812.- บาท 916,812.- บาท 26 ก.ย. 2565
บงส.2751/2565
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนกองบิน 56 (หาดใหญ่)
2,156,760.- บาท 2,156,760.- บาท 22 ก.ย. 2565
บงส.2736/2565 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565
ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 ปี 66-69
6,529,028.31 บาท 6,529,028.31 บาท 21 ก.ย. 2565
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565
เช่าพื้นที่ เพื่อเป็นสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซั สุขสวัสดิ์
10,289,445.18 10,289,445.18 21 ก.ย. 2565