จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
อภ.17(ธ) 170/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
105,495.00 3 พ.ค. 2560
อภ.17(ธ) 169/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 9 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
949,455.00 3 พ.ค. 2560
อภ.12(ธ)-63/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM นอกสถานที่ จำนวน 1 แห่ง
205,662.00 2 พ.ค. 2560
ปอ.ช.(ป2) 128/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่อง ATM ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
934,317.00 2 พ.ค. 2560
ปอ.ช.(ป1) 110/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้าน 7-11 จำนวน 3 แห่ง
1,386,720.00 2 พ.ค. 2560
อภ.9(ธ) 144/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
252,000.00 25 เม.ย. 2560
อภ.17(ธ) 211/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
448,800.00 25 เม.ย. 2560
อภ.17(ธ) 209/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 10 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
661,882.00 25 เม.ย. 2560
อภ.16(ธ) 61/2560
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) นอกสถานที่ จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีตกลงราคา
396,000.00 25 เม.ย. 2560
ปอ.ช.(ป2) 125/2560
การเช่าเพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) นอกสถานที่ ณ Family Mart จำนวน 4 แห่ง
338,000.00 24 เม.ย. 2560