จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2049/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปทุมราชวงศา
1,070,657.- บาท 1,070,657.- บาท 22 มิ.ย. 2566
บงส.2046/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขานาวัง
1,198,115.00 1,198,115.00 20 มิ.ย. 2566
บงส.1961/2566
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี กระบี่
1,508,552.35 บาท 1,508,552.35 บาท 15 มิ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเจริญผล ปี 67-69 3,711,360.- บาท 3,711,360.- บาท 15 มิ.ย. 2566
บงส.2007/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเขาสวนกวาง
1,132,425.00 1,132,425.00 15 มิ.ย. 2566
บงส.1873/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนแจ้งสนิท
2,314,138.- บาท 2,314,138.- บาท 14 มิ.ย. 2566
บงส.1877/2566 ลว.7 มิ.ย.66
โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อพลอย
903,676.- บาท 903,676.- บาท 9 มิ.ย. 2566 -
9 มิ.ย. 2566
บงส.1882/2566 ลว.7 มิ.ย.66
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินแพชชั่น ช้อปปิ้ง เดสติเนชั่น
7,007,107.64 บาท 7,007,107.64 บาท 9 มิ.ย. 2566 -
9 มิ.ย. 2566
บงส.1932/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสีชมพู
1,887,375.00 1,887,375.00 9 มิ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขาบางสวรรค์ ปี 66-69 1,697,710.- บาท 1,697,710.- บาท 9 มิ.ย. 2566