จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2182/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสุขสำราญ
1,254,681.00 1,254,681.00 30 มิ.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล พระราม 3 ปี 66-69 21,536,952.56 บาท 21,536,952.56 บาท 28 มิ.ย. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566
เช่าพื้นที่สำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด
10,674,815.02 10,674,815.02 28 มิ.ย. 2566
บงส.บ.73/2566 ลว.19 มิ.ย. 66
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ศาลายา
18,358,576.87 บาท 18,358,576.87 บาท 28 มิ.ย. 2566 -
19 มิ.ย. 2566
บงส.บ.73/2566 ลว.19 มิ.ย.66
โครงการเช่าอาคารเพื่อใช้เป็นที่่ตั้งธนาคารออมสินสาขาลพบุรี
1,235,375.- บาท 1,235,375.- บาท 28 มิ.ย. 2566 -
19 มิ.ย. 2566
มติคณะกรรมการพิจารณาสถานที่ตั้งช่องทางการให้บริการ ครั้งที่ 6/2566
เช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน สมุทรปราการ
12,313,308.97 28 มิ.ย. 2566
บงส.บ.73/2566 ลว.19 มิ.ย.666
โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล เวสต์วิลล์
21,200,141.- บาท 21,200,141.- บาท 26 มิ.ย. 2566
บงส.2121/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยพะเยา
1,218,527.00 1,218,527.00 26 มิ.ย. 2566
บงส.2110/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแม่ใจ
1,029,485.00 1,029,485.00 23 มิ.ย. 2566
บงส.2095/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเวียงเชียงรุ้ง
723,489.00 723,489.00 22 มิ.ย. 2566