จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.2716/2566 ลว. 7ส.ค. 66
โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองตม
1,317,731.- บาท 1,317,731.- บาท 16 ส.ค. 2566 -
16 ส.ค. 2566
บรก.อ.113/2566
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับลูกค้า
2,097,200.- 2,097,200.- 15 ส.ค. 2566
บงส.2319/2566 ลว. 10 กรกฎาคม 2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานสาขาโฮมโปร นครปฐม
2,290,393.69 บาท 2,290,393.69 บาท 11 ส.ค. 2566 -
11 ก.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินขออนุมัติต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ แจ้งวัฒนะ (อาคาร B) ปี 66-67 6,546,545.- บาท 6,546,545.- บาท 8 ส.ค. 2566
บงส.2648/2566 ลว.3 ส.ค.66
โครงการเช่าอาคาร เป็นสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเศรษฐกิจ 1
2,347,202.- บาท 2,347,202.- บาท 7 ส.ค. 2566 -
7 ส.ค. 2566
บรก.102/2566
เช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารสำนักงานแอทสาทร กรุงเทพมหานคร ชั้น ๘ และชั้น ๑๑เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง กรณีสถานที่ปฏิบัติงานหลักเกิดภัยพิบัติไม่สามารถปฏิบัติงานได้
11,746,570.06 11,746,570.06 2 ส.ค. 2566
บงส.1789/2566 ลว.29 พฤษภาคม 2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
16,288,284.- บาท 16,288,284.- บาท 20 ก.ค. 2566 -
28 มิ.ย. 2566
บงส.2197/2566
โครงการเช่าช่วงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาดพูนทรัพย์
7,306,258.- บาท 7,306,258.- บาท 18 ก.ค. 2566
บงส.1712/2566
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส รังสิตคลอง 7
10,535,382.63 บาท 10,535,382.63 บาท 13 ก.ค. 2566
บงส.1688/2566
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน ปราจีนบุรี
14,010,805.13 บาท 14,010,805.13 บาท 13 ก.ค. 2566