จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.890/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางปะอิน
678,039.- บาท 678,039.- บาท 24 มี.ค. 2566
บงส.882/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหินกอง
2,058,950.- บาท 2,058,950.- บาท 24 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าธนาคารออมสินสาขามาบุญครอง ปี 66-67 4,754,957.22 บาท 4,754,957.22 บาท 23 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว ปี 66-69 33,262,790.59 บาท 33,262,790.59 บาท 21 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาตลาด อ.ต.ก. ปี 66-67 6,229,762.- บาท 6,229,762.- บาท 20 มี.ค. 2566
บงส.643/2566
โครงการเช่าที่ดินราชพัสดุ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนจอมพล
601,842.- บาท 601,842.- บาท 14 มี.ค. 2566
บงส.643/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขามุขมนตรี
1,549,553.-บาท 1,549,553.-บาท 13 มี.ค. 2566
บงส.708/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขากาดลำพูนจตุจักร
2,264,845.00 2,264,845.00 8 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณขออนุมัติต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสินสาขาตลาดยิ่งเจริญ ปี 66 5 เดือน 11 วัน และ 7 เดือน 11 วัน 1,305,640.- บาท 1,305,640.- บาท 1 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบางบอน (ตลาดปิ่นทอง) ปี 66-68 2,812,700.- บาท 2,812,700.- บาท 28 ก.พ. 2566