จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเอสพละนาด รัชดาภิเษก ปี 66-69 10,809,652.89 บาท 10,809,652.89 บาท 25 เม.ย. 2566
บงส.1329/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนสถลมาร์ค
1,358,909.- บาท 1,358,909.- บาท 24 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณเพื่อต่อสัญญาเช่าที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาห้วยขวาง ปี 66-69 1,126,050.- บาท 1,126,050.- บาท 21 เม.ย. 2566
บงส.1211/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหนองพอก
885,359.00 885,359.00 17 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักงานธนาคารออมสินสาขาพญาไท ปี 66-67 3,722,649.- บาท 3,722,649.- บาท 10 เม.ย. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนเทพกระษัตรี ปี 66-69 2,702,110.- บาท 2,702,110.- บาท 7 เม.ย. 2566
บงส.1119/2566
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทียูโดม รังสิต
6,531,751.28 บาท 6,531,751.28 บาท 7 เม.ย. 2566
บงส.1077/2566
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาพรหมคีรี
951,237.- บาท 951,237.- บาท 5 เม.ย. 2566
บงส.925/2566
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ่อสร้าง
2,407,147.00 2,407,147.00 28 มี.ค. 2566
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและพื้นที่ติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารออมสินสาขาท่าอากาศยานดอนเมือง ปี 66-67 687,899.- บาท 687,899.- บาท 27 มี.ค. 2566