จัดซื้อจัดจ้าง

รายการ วงเงินงบประมาณ
(บาท)
ราคากลาง
(บาท)
วันที่ประกาศ
บงส.753/2567 ลว. 11 มี.ค. 67
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศรีเทพ
1,201,806.- บาท 1,201,806.- บาท 11 มี.ค. 2567 -
11 มี.ค. 2567
บงส.751/2567 ลว.11 มี.ค. 67
โครงการเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสวนผึ้ง
521,302.- บาท 521,302.- บาท 11 มี.ค. 2567 -
11 มี.ค. 2567
บงส.บ.30/2567 ลว. 13 ก.พ. 2567
โครงการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล นครปฐม
18,508,995.68 18,508,995.68 7 มี.ค. 2567 -
7 มี.ค. 2567
บงส.626/2567
เช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาธนาคารออมสินสาขาโลตัส นาดี อุดรธานี
7,288,578.00 7,288,578.00 7 มี.ค. 2567
บงส.606/2567
โครงการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขากุดข้าวปุ้น
864,869.- บาท 864,869.- บาท 6 มี.ค. 2567
บงส.627/2567
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาท่าลี่
965,940.00 965,940.00 6 มี.ค. 2567
บงส.660/2567 ลว.4 มี.ค. 67
โครงการเช่าพื้นที่สำนักงาน และพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน ธนาคารออมสินสาขาบิ๊กซี สุโขทัย
6,854,002.50 บาท 6,854,002.50 บาท 6 มี.ค. 2567 -
6 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณต่อสัญญาการเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานหน่วยให้บริการตลาด อ.ต.ก. ธนาคารออมสินสาขาจตุจักร ปี 67-68 6,121,394.- บาท 6,121,394.- บาท 4 มี.ค. 2567
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ธนาคารออมสินสาขาบางคอแหลม ปี 66-69 2,062,847.- บาท 2,062,847.- บาท 29 ก.พ. 2567
บงส.519/2567
เช่าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาวังชิ้น
576,509.00 576,509.00 28 ก.พ. 2567